Spring naar inhoud

De Weesper Vereniging

Toegevoegd op: 1 juli 2022 De Weesper haalt op wat speelt in Weesp, zoekt naar het gemeenschappelijk belang en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de politiek

De Weesper is een gewone vereniging, opgericht in november 2021 met inmiddels een kleine 100 leden. Wij faciliteren burgerparticipatie georganiseerd door de burgers van Weesp zelf. We onderzoeken om te beginnen wat er leeft in Weesp. Vervolgens gaan we op zoek naar consensus en het gemeenschappelijk belang. Onze bevindingen geven we in de vorm van gevraagd en ongevraagd advies aan de politiek. 

Alle leden kunnen debatten starten en voorstellen doen voor onderzoeksprojecten. Als drie leden een voorstel ondersteunen en bereid zijn om het uit te voeren, gaan we ermee aan de slag. Dat kunnen hele kleine projecten zijn, zoals een discussieavond over een nieuw beleidskader van de gemeente, tot grote onderzoeken die maanden kunnen duren. In Weesp is behoefte aan een club voor jongeren. Wat zijn de wensen van jongeren? Wat is een geschikte locatie? Is zoiets financieel haalbaar? Hoe kunnen de jongeren helpen om deze droom te realiseren? De leden van de vereniging helpen bij de uitvoering van de projecten. Zo wordt elk onderzoek een gemeenschappelijk project dat ook leeft in de samenleving. 

Op dit moment, zomer 2022, hebben we de eerste projecten in voorbereiding. De activiteiten van de vereniging zijn een mix van fysieke bijeenkomsten en een eigen participatieplatform op basis van het Consul Project. Het komende jaar is voor ons een groot experiment en willen we met de eerste projecten laten zien dat we een grote toegevoegde waarde hebben voor de Weesper samenleving.

Meer initiatieven

Loading...

Initiatief

Samen de Natuurkamer

Vrijwilligerswerk, verbindende activiteiten en het vergroten van de leefbaarheid in het mooie groen van het Sloterpark

Meer lezen over Samen de Natuurkamer

Initiatief

De Cyberbank

Met de Cyberbank willen we Amsterdammer digitaal maken. Digitaal vaardig maken betekent een grotere financiële zelfredzaamheid, meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en toegang tot taallessen, inburgeringscursussen en opleidingen.

Meer lezen over De Cyberbank

Initiatief

Stichting ProFor en Open Spreekuur

Stichting ProFor is een professionele vrijwilligersorganisatie met een laagdrempelig profiel: voor iedereen met een hulpvraag, zonder verwijzing of vooraanmelding. ProFor streeft naar een volwaardige participatie en deelname aan de maatschappij van bewoners in Amsterdam en omgeving.

Meer lezen over Stichting ProFor en Open Spreekuur
Alle initiatieven bekijken

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel