Spring naar inhoud

de Boshalte, sociale onderneming voor iedereen

Toegevoegd op: 10 maart 2023 wij leveren een bijdrage aan een inclusieve wereld met als belangrijkste kernwaarde: iedereen doet mee. Wij zorgen voor een inclusieve, veilige werkvloer. Mensen van alle kanten kunnen instromen en hun plek vinden. Daarnaast organiseren wij laagdrempelig sociale en culturele activiteiten voor de bewoners uit de stad

De Boshalte

Een warme stop om te ontmoeten en weer mee te doen.

De Boshalte is dé plek voor een hartverwarmende tussenstop. Of dit nu is voor een kop koffie tijdens je dagjeAmsterdamse bos. Of omdat je je weg in het leven even uit het oog bent verloren, en hier je route opnieuw komt
uitstippelen. Je staat hier niet in gure wind te wachten op een volgende kans. Bij De Boshalte is het warm,gezellig en menselijk. Als je denkt dat alles in de soep loopt, is de Boshalte de plek om te landen. 

Ouderen uit de buurt vinden er eenluisterend oor en goede koffie. Mensen uit de GGZ hebben er een plek om weer mee te doen. Dagjesmensenvinden er een plek om hun band te laten plakken. Jongeren mogen er blijven hangen, terwijl ze zich een nieuwvak eigen maken.

Een grote groep kwetsbare mensen leert hier nieuwe vaardigheden om weer mee op weg te gaan. Of het nuhoreca, fietsenmakerij of hospitality is, je gaat aan de slag onder professionele begeleiding. Je leert een vak énje leert over jezelf en je talenten. Met frisse moed en een helder uitgestippelde route, kan je weer op pad.

In de afgelopen negen jaar is de kleine kiosk aan het treinspoortje uitgegroeid tot een bruisende ontmoetingsplekaan het entree van het Amsterdamse Bos, met een paviljoen en een groot terras vol met vaste en nieuwe gasten.

389.763 Bakken Koffie en 239.854 Fietsen

In bijna negen jaar serveerden we zo'n 389.763 ijzersterke bakken koffie aan alle rangen en standen van desamenleving. Op ons terras bedienen we jong en oud, rijk en arm, bedeeld en benadeeld. 

Onze fietswerkplaatsfixte de fietsen van de buurtbewoners, en verhuurde fietsen aan allerhande Bos-bezoekers. Gasten die hetminder hard nodig hebben komen voor de kwaliteitsproducten, goede sfeer, en omdat ze de gasten die het nodig
hebben een warm hart toe dragen. De gasten die het nodig hebben voelen zich veilig en gezien. 

De Boshalte iseen dwarsdoorsnede van onze samenleving en overstijgt sociale grenzen, een ontmoetingsplek met goedekoffie, glimmende fietsen en nieuwe kansen.

1500 Buurtbewoners

De Boshalte staat aan de rand van een buurt waar veel ouderen hun verbinding met de buitenwereld verlorenzijn. We brengen ze naar ons terras. Waar ouderen in gesprek raken met zakenmensen, gezinnen en roeiers.

Door de jaren heen mochten we zo'n 1500 buurtbewoners op ons terras verwelkomen. We organiserenmaaltijden, muziek, wandelingen, workshops en meezingmiddagen.Zo vieren wij 5 mei samen met het 4/5 meicomité een Vrijheidsmaaltijd voor alle buurtbewoners. Erfgoeddragers vertellen de verhalen van overlevendenvan de oorlog, er wordt een Syrische maaltijd en Vrijheidssoep geserveerd en musici vertalen hun vrijheidsstrijdnaar noten en zang. En dat alles op het terras bij die kleine kiosk aan het spoor.

120 deelnemers

De afgelopen vier jaar heeft De Boshalte zich actief ingezet om mensen in dienst te nemen die een plek nodighebben. Sinds 2021 zijn we een erkende sociale firma. Ooit zijn we begonnen met een klein team van viermensen, momenteel lopen er ca. 35 mensen rond. 

In de afgelopen jaren hebben zo'n 120 mensen bij DeBoshalte een plek gevonden om mee te doen. Voor sommigen duurde hun stop bij de Boshalte een maand, voor
anderen twee jaar. Vanuit ons leerwerkbedrijf stroomden 38 mensen door naar betaald werk, voor anderen wasde Boshalte een tussenstop op een route naar iets anders. Iedereen is bij ons altijd op weg naar een volgendestap.

Governance

De activiteiten van De Boshalte zijn ondergebracht in een VoF en een stichting. Onder de VoF vallen deondernemingsactiviteiten fietsverhuur/-reparatie en horeca. De VoF heeft 2 VoF-partners: Stefanie Caton en Eljade Lange, Stefanie Caton is in de VoF uitvoerend directeur en leidingevende aan het team. Zij vergaart haarinkomen uit winst vanuit de VoF. Elja de Lange is in de VoF de adviserende en degene die op zondag,onbezoldigd gastheer is op het terras en ondersteunt bij administratieve werkzaamheden bij de VoF.

Daarnaast staat de Stichting met twee doelstellingen:
➢ Het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
➢ Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in de buurt.

De VoF pacht bedrijfsruimte van het Amsterdamse Bos. Dit betreft: de kiosk, de fietsenloods, het voorterras enongeveer 80 vierkante meter aanvullend terras. Op het aanvullende stuk terras staat het mobiele paviljoen, dateigendom van de Stichting is. 
Het paviljoen wordt ingezet voor de activiteiten van de Stichting, en soms ook inhet kader van de bedrijfsactiviteiten van de VoF.
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: Pauline Ulbrich, Jarka Zuijdervliet en DeniseBoumans. Binnen de Stichting functioneert Stefanie Caton als onbezoldigd directeur. De Stichting wordtgefinancierd door middel van donaties van instellingen, fondsen, incidenteel gemeente-subsidie en donaties van
passanten en bedrijven. De donaties kunnen doelgericht zijn ten behoeve van één van de twee specifiekedoelstellingen van de stichting.

De Toekomstbestendige Halte

De komende drie jaar zetten we in op het verzelfstandigen van het bedrijf, en als we groot dromen, dan isdaarmee de eerste stap gezet op weg naar een coöperatief bedrijf, gerund door het kernteam vanervaringsdeskundigen. Een bedrijf dat draait op gelijkwaardige leden die voor en met elkaar bouwen aan iederstoekomst.
Voor het verwezenlijken van deze droom trekken we de komende tien jaar uit. En met de verwezenlijking vandeze droom kan initiatiefneemster Stefanie Caton nog voor haar pensioen toetreden als bijzonder lid van deze
sociale coöperatie, die zelfstandig draait met haar team van levenswijze mensen.

Meer initiatieven

Loading...

Initiatief

Laten we de buurt mooier maken

Sierpleinbuurt in Nieuw West heeft een sierpleincomité nodig om de buurt leefbaar te houden.

Meer lezen over Laten we de buurt mooier maken

Initiatief

Verbinding en ZIEN in de stad

Samen de vrijheid vieren

Meer lezen over Verbinding en ZIEN in de stad

Initiatief

Kringloop Muna

Kringloop Muna is de enige en leukste kringloop in Amsterdam Nieuw-West. Kom bij ons schatzoeken, kleding passen, een praatje maken of heerlijke koffie drinken!

Meer lezen over Kringloop Muna
Alle initiatieven bekijken

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel