Spring naar inhoud

Voedselpark Amsterdam

Toegevoegd op: 22 september 2023 Voedselpark Amsterdam: het groene burger alternatief voor distributiepark Lutkemeer.

Voedselpark Amsterdam is een burgerinitiatief dat werkt aan een eerlijker, gezonder, transparanter en inclusiever voedselomgeving voor Amsterdam. Samen met burgers, ondernemers en instellingen ontwikkelt Voedselpark Amsterdam een voedsel-common om de korte keten ambitie van de stad  (van 5 naar 20% lokaal voedsel) te realiseren. Waarom? We weten inmiddels dat ons voedselsysteem een hele grote impact heeft op klimaat, biodiversiteit, gezondheid en sociale ongelijkheid. Om dit voedselsysteem te veranderen is ruimte nodig om te kunnen werken aan een ander voedselsysteem dat niet gedomineerd wordt door globaal , neo liberaal systeem, maar door de lokale spelers van onder op.  Lutkemeer is niet alleen ons laatste stukje vruchtbare landbouw grond, maar ook een vruchtbare sociale basis. Een unieke plek en mogelijkheid om van onderop te werken aan een nieuw, beter en geïntegreerd voedselsysteem voor de toekomst. 

Meer initiatieven

Loading...

Initiatief

De Omgekeerde Adventskalender

Serve the City organiseert de “Omgekeerde Adventskalender” actie om Amsterdammers in nood op kerstavond met een goed gevuld kerstpakket te kunnen verrassen.

Meer lezen over De Omgekeerde Adventskalender

Initiatief

Stichting Rain Media

Een inclusieve en betrokken samenleving creëren waarin jongeren actief deelnemen en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer lezen over Stichting Rain Media

Initiatief

TUTTIFRUTTI-BUURTTUIN (Rozijnenstraat)

Belevings- en ontmoetingstuin, waarin ik probeer het contact tussen buurtbewoners te bevorderen en hen meer kennis te laten maken met de natuur om hun heen en welke invloed je daar zelf op kan hebben

Meer lezen over TUTTIFRUTTI-BUURTTUIN (Rozijnenstraat)
Alle initiatieven bekijken

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel