Spring naar inhoud

Subsidie

Helpt jouw initiatief bij meerdere maatschappelijke kwesties in de stad? Bijvoorbeeld doordat jouw moestuin bijdraagt aan een beter milieu, het banen schept en zorgt voor verbinding in de buurt. Dit noemen we ook wel een integraal maatschappelijk initiatief. En daar is een subsidie voor beschikbaar! Het Initiatievenbureau behandelt de subsidieaanvragen én helpt bij het plan.

Het maximale subsidiebedrag per integraal maatschappelijk initiatief is € 100.000,-.

Meer informatie over de subsidieregeling

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel