Spring naar inhoud

Onderzoek mogelijkheden na RIMI

Toegevoegd op: 10 oktober 2023

Er komt in 2024 geen nieuwe subsidieronde meer vanuit de Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief (RIMI). De 2e tranche van 2023 was de laatste die werd gefinancierd vanuit het afgeronde programma Democratisering. Er wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk vervolg in de tweede helft van 2024 en 2025 op basis van andere beleidsterreinoverstijgende middelen.
 
RIMI in cijfers
Sinds 2021 zijn er ieder jaar twee RIMI-rondes geweest, 6 in totaal. Uit de evaluatie van de eerste vier tranches (2021 en 2022) weten we dat er 275 subsidieaanvragen zijn ingediend bij de regeling. In totaal was er, verdeeld over deze vier tranches, € 3,65 mln. te verdelen. Het aangevraagde bedrag lag met € 14,9 mln. ruim 4 keer hoger. 

Met de € 3,65 mln. zijn in 2021 en 2022 81 integrale initiatieven ondersteund. Van de 81 verleende aanvragen hebben er 54 betrekking op drie of meer beleidsterreinen. Deze partijen hadden anders minimaal drie verschillende subsidiebronnen moeten vinden binnen de gemeente om tot hetzelfde resultaat te komen.
 
Beleidsterreinoverstijgend
Het doel van de RIMI was om integrale maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken, waarbinnen activiteiten plaatsvinden die beleidsterreinoverstijgend zijn. De gedachte is dat  integrale maatschappelijke initiatieven  door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze hebben om de beleidsdoelen van het college te realiseren en beter in staat zijn om bredere doelgroepen te bereiken.
 
Onderzoek
Uit de evaluatie over 2021 en 2022 blijkt dat er een behoefte is aan integrale dienstverlening en middelen. Met betrokken beleidsdirecties wordt nu onderzocht of een vervolg op de regeling te financieren uit andere beleidsterreinoverstijgende middelen dan het programma Democratisering. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor meerjarige integrale ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2024 verwacht. 
 
Meer info en onderliggende documenten: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1156061  > Democratisering > Evaluatie van de Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief.

Meer van het Initiatievenbureau

Loading...

Initiatievenbureau

Samen bouwen aan participatie

Wat werkt goed bij participatie en wat niet. Daarmee willen we van elkaar leren in de Participatiewerkplaats.

Meer lezen over Samen bouwen aan participatie

Initiatievenbureau

Onderzoek mogelijkheden na RIMI

De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor vervolg integrale dienstverlening aan initiatiefnemers.

Meer lezen over Onderzoek mogelijkheden na RIMI

Initiatievenbureau

Laatste subsidieronde sluit bijna

Dien uiterlijk 31 augustus 2023 jouw aanvraag in voor de laatste ronde van de Subsidieregeling Integraal Maatschappelijk Initiatief.

Meer lezen over Laatste subsidieronde sluit bijna
Alles van het Initiatievenbureau bekijken

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel